Tarieven

Voor een sessie geldt een tarief van €75,-. Voor een sessie staat gemiddeld 1,5 uur, maar dat het kan in de praktijk korter of langer duren, afhankelijk van de voorgang van het gesprek. Maximaal gebruik ik 2 uren voor een sessie. Wanneer een cliënt zich meldt worden 3 sessies ingepland en geldt een nazorg periode:

  • De eerste sessie tegelijk de intake is, maar waarin ook de eerste spanning, angst, boosheid, verdriet of iets anders al opgeruimd wordt. Het is voor de Praktijk van grote waarde , dat de cliënt meteen na zo’n eerste sessie met positieve energie en moed naar huis gaat.
  • In de tweede sessie pakken we het probleem, waarvoor de cliënt zich bij de Praktijk meldt, bij de bron aan. Het tuintje wordt, bij wijze van spreken, met wortel en tak ontdaan van onkruid.
  • De derde sessie is de evaluatiesessie waarin we kijken hoe de ontwikkelingen zijn geweest n.a.v. de eerste twee sessies en of er nog andere problematiek “opduikt” wat nog verborgen lag. Dat pakken we dan aan. Tevens kunnen positieve gedachten en gevoelens verankerd worden, negatieve omgedraaid of verwijderd worden, kunnen we werken aan positieve focus en nog veel meer. Wat er maar ter tafel komt.
  • Wanneer blijkt, dat er na deze drie sessies nog extra hulp nodig is geldt er een nazorg termijn van 3 maanden, gerekend vanaf de datum van de derde sessie, waarin nog maximaal 2 extra sessies ingepland kunnen worden. Deze zijn kosteloos. Zijn er toch sessies extra nodig zullen deze per keer worden ingepland en zal €75,- worden gerekend. Het is het streven, maar ook de overtuiging van de Praktijk, dat in de eerste drie sessies het probleem verholpen kan en zal zijn.

Betalingen geschieden altijd vooraf, bij de aanmelding of bij het inplannen van één of meerdere sessies. Afrekenen via een betaalverzoek van de bank of zelfstandig overmaking heeft de voorkeur, maar het is mogelijk om direkt in de Praktijk te betalen. Er geldt dan een toeslag van €5,- voor drie sessie of €1,75 voor een enkele sessie. Als u graag wilt betalen in de Praktijk, vraag dan gerust naar de (vele) mogelijkheden.